Dofinansowania

Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Firma ZAKŁAD STOLARSKO - TAPICERSKI "BABIAK-MEBLE" S.C., pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w Zakładzie stolarsko -tapicerskim "Babiak-Meble" s.c. na stanowiskach: stolarza, tapicera.

Numer umowy: 2023-W1-0209

Nazwa zadania: dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Opis zadania: Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy pracowników na stanowiskach tapicer oraz stolarz, poprzez zakup stołów pneumatycznych o zmiennej regulacji wysokości pracy oraz wózka elektrycznego unoszącego.

Wartość projektu: 71 112,21 PLN

Wkład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: 50 159,02 PLN